Referendum Nuenen

Evenement details

  • woensdag | 10 oktober 2018 tot donderdag | 11 oktober 2018
  • 07:30
  • Park 1 5671 G.A. Nuenen
  • 402843181

Nuenen krijgt op 10 oktober definitief een referendum over het plan van de provincie om de gemeente bij Eindhoven te voegen.

De Nuenense gemeenteraad heeft  ingestemd met het plan om een referendum te houden over een fusie met Eindhoven. Alleen de VVD stemde tegen het voorstel. De partij vindt het referendum zinloos.

,,Bent u vóór of tegen de samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven?”, is op 10 oktober de vraag die ongeveer 18.500 kiesgerechtigden kunnen beantwoorden in het stemhokje. Tot tevredenheid van de gemeenteraad staat in de vraag niet langer dat het gaat om een gedwongen samenvoeging.

,,We kunnen leven met met het verdwijnen van het woord gedwongen’’, reageerde W70-fractievoorzitter Peter van Leeuwen zuinigjes op de aanpassing van de referendumvraag door het college van B en W na kritiek tijdens een eerdere bespreking. ,,We zijn blij dat woordje gedwongen is verdwenen’’, zei D66-fractievoorzitter Bertje van Stiphout een stuk enthousiaster.

De gemeenteraad stemde ook in met een opkomstpercentage van 35 procent voor geldigheid van het referendum. Als Nuenen dat percentage haalt zal de uitkomst bepalen of de gemeenteraad zich neerlegt bij het plan van de provincie om de gemeente bij Eindhoven te voegen. Tot dusver verzet de gemeente zich tegen een gedwongen fusie.

Oppositiepartijen zoals D66, PvdA en Combinatie herhaalden hun oproep om te kiezen voor een hoger opkomstpercentage. Ze verweten de coalitie (W70, GroenLinks, CDA, SP) een gebrek aan lef. De PvdA vreest dat discussie over het standpunt van de inwoners blijft bestaan bij een lagere opkomst dan 50 procent. ,,De uitslag zal dan altijd voor diverse interpretatie gebruikt worden”, zei raadslid Theo Albers.

Burgemeester Houben legde uit dat de lat iets hoger is gelegd dan het algemeen geaccepteerde minimum (30 procent). Houben maakt zich geen zorgen over de opkomst. ,,We hebben betrokken burgers en traditioneel een hoge opkomst bij verkiezingen: 10 oktober kan een unieke dag worden voor Nuenen.”

De gemeente trekt 49.500 euro uit voor het referendum. Formeel kan de provincie Noord-Brabant de uitgave nog afkeuren maar volgens de burgemeester is die kans te verwaarlozen.

Het referendum is een afspraak uit het coalitieakkoord. De vier coalitiepartijen die tegen een fusie zijn met Eindhoven hebben aangekondigd zich neer te leggen bij de uitslag.

Stemhokjes geopend van 07.30 tot 21.00 uur in de Raadzaal van Het Klooster